Nguyên tắc của Lean


5 Nguyên tắc của Lean trong hoạt động cải tiến

 • Nguyên tắc 1: Loại bỏ lãng phí từ góc nhìn khách hàng.
  • Trong quá trình tạo sản phẩm, giá trị chỉ được tạo ra nếu khách hàng chấp nhận trả tiền cho những hoạt động đó. Tổ chức cần gia tăng giá trị thông qua việc chỉ sản xuất các sản phẩm hoặc cung cáp dịch vụ đúng yêu cầu khách hàng.
 • Nguyên tắc 2: Xác định và lập sơ đồ chuỗi giá trị (VSM)
  • Quá trình phân tích dòng chảy toàn của sản phẩm và lập sơ đồ chuỗi giá trị giúp phát hiện lãng phí và hoạt động không tạo ra giá trị. Các hoạt động của quá trình sản xuất (dưới góc nhìn giá trị):
   • Hoạt động tạo ra giá trị.
   • Hoạt động không tạo ra giá trị.
   • Hoạt động không tạo ra giá trị nhưng cần thiết.
 • Nguyên tác 3: Quá trình sản xuất liên tục
  • Quá trình sản xuất sản phẩm là một dòng chảy liên tục, không bị tắc nghẽn bởi bất kỳ lý do nào.
 • Nguyên tắc 4: Sản xuất kéo (Pull System)
  • Hệ thống chỉ sản xuất khi có yêu cầu. Mỗi công đoạn sản xuất đều được “kéo” bởi công đoạn sau.
 • Nguyên tắc 5: Cải tiến liên tục
  • Nỗ lực liên tục để đạt tới sự hoàn hảo. Kaizen là một phương pháp hữu hiệu để thực hiện hoạt động cải tiến liên tục.
5 Nguyên tắc của Lean
5 Nguyên tắc của Lean
Content Protection by DMCA.com

Have any Question or Comment?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *